به گزارش اکوایران، آخرین گزارش مرکز آمار ایران از عرضه گوشت طیور در کشور حاکی از آن است که سطح گوشت طیور در بازارهای کشور روند صعودی خود را ادامه داده است. به طوریکه عرضه این گوشت در بالاترین سطح از فروردین سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

بر اساس این آمارها عرضه گوشت طیور در مهر ماه سال جاری به ۲۰۴ هزار تن رسیده است که نسبت تغییرات عرضه این گوشت در ماه مهر سال ۹۹ تا ۱۴۰۲ بالاترین سطح را داشته است.

رشد دو درصدی گوشت طیور در مهر امسال نسبت به شهریور ماه

بر اساس آمار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های کشور، عرضه این کالا در شهریور ماه سال جاری در حدود ۲۰۱ هزار تن بوده که با ۲ درصد افزایش به ۲۰۴ هزار تن در مهر ماه امسال رسیده است. همچنین عرضه گوشت طیور در مهر امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته نیز با رشد ۵۵ درصدی مواجه بوده است. 

020827

۲۰۱ هزار تن عرضه گوشت مرغ در مهر ماه

بیشترین سهم گوشت طیور در کشور متعلق به گوشت مرغ است. به طوریکه از ۲۰۴ هزار تن گوشت طیور عرضه شده در بازار در مهر ماه سال جاری، ۲۰۱ هزار تن متعلق به گوشت مرغ بوده است.

بر اساس آمارها عرضه گوشت مرغ در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته با رشد ۵۵ درصدی مواجه شده است. همچنین عرضه این گوشت نسبت به شهریور ماه سال جاری نیز رشد ۲ درصدی را تجربه کرده است.

کاهش وزن مرغ عرضه شده در بازار 

از آمار وزن و تعداد مرغ کشتار شده در کشور می‌توان میانگین وزن هر مرغ عرضه شده در بازار را محاسبه کرد. بر این اساس وزن هر مرغ در مهر ماه سال جاری معادل ۱.۸۷ کیلوگرم بوده که نسبت به شهریور ماه تغییر خاصی نداشته است. 

بررسی آمار عرضه مرغ در بازار نشان می‌دهد وزن هر مرغ در مهر ماه سال گذشته معادل ۱.۹۲ کیلوگرم بوده که با کاهش وزن در مهر ماه سال جاری مواجه شده است. به عبارتی مرغ‌های عرضه شده در بازار در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته سبک‌تر و کم وزن‌تر شده است.

عرضه گوشت طیور رکورد ۱۹ ماهه ثبت کرد

میزان گوشت طیور عرضه شده در کشور در مهر امسال در بالاترین سطح در ۱۹ ماه اخیر رسیده است. آمارها حاکی از آن است میزان گوشت طیور عرضه شده در مهر ماه امسال بیشترین سطح از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا مهر ماه ۱۴۰۲ بوده است. 

همچنین روند تغییرات عرضه این گوشت در ماه مهر سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، بالاترین سطح گوشت طیور را در مهر ماه سال جاری نشان می‌دهد. 

بر این اساس می‌توان گفت این میزان از عرضه گوشت طیور می‌تواند انتظارات بازار این محصول را مثبت کند. در نتیجه انتظار می‌رود به دلیل افزایش عرضه گوشت مرغ و سایر طیور در بازار، باتوجه به رشد عرضه انتظر رشد قیمت این محصول کم‌تر شود.

020827