به گزارش اکوایران، جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در تابستان ۱۴۰۲، تورم تولیدکننده «نقطه به نقطه» و «سالانه» بخش کشاورزی نسبت به فصل بهار کاهش یافته است.

محاسبات انجام‌شده بر اساس شاخص قیمت این گروه حاکی از آن است که تورم تولیدکننده فصلی بخش کشاورزی در تابستان امسال در سطح پایین‌تری نسبت به بهار قرار گرفته است.

همچنین از میان اجزای بخش کشاورزی، زیرگروه «پرورش گوسفند و بره» بالاترین تورم نقطه‌ای و سالانه را به نام خود ثبت کرده‌اند.

کاهش تورم تولید نقطه‌ای و سالانه در بخش کشاورزی

جدیدترین گزارش مرکز آمار از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۲ تورم تولید نقطه به نقطه و سالانه بخش کشاورزی نسبت به بهار کاهش یافته است.

تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که قیمت تولید محصولات کشاورزی در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی چند درصد تغییر کرده است.

شواهد آماری حاکی از آن است که در تابستان امسال، تورم تولید نقطه‌ای محصولات کشاورزی به ۳۳.۸ درصد رسیده که ۱۱.۳ واحد درصد کمتر از این نرخ در فصل بهار است. به بیان دیگر، قیمت محصولات گروه کشاورزی در مبدا تولید و پیش از رسیدن به بازار مصرف در تابستان امسال ۳۳.۸ درصد بیش‌تر از تابستان سال قبل بوده است.

نرخ سالانه این شاخص نیز از ۵۶.۵ درصد در بهار ۱۴۰۲ به ۴۶.۸ درصد در فصل تابستان رسیده است. بنابراین تورم تولیدکننده سالانه بخش کشاورزی از کانال ۵۰ درصدی خارج شده و کاهش یافته است.

از میان اجزای بخش کشاورزی، بالاترین نرخ نقطه به نقطه و سالانه این شاخص به زیرگروه «پرورش گوسفند و بره» تعلق دارد.

photo_2023-11-15_15-27-04

محاسبه تورم تولید فصلی در بخش کشاورزی در تابستان ۱۴۰۲

تورم تولیدکننده علاوه‌‌ بر این که به صورت سالانه و نقطه‌ای ارائه می‌شود، قابلیت مقایسه فصلی نیز دارد. به بیان دیگر، اگر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی در فصل تابستان بر این شاخص در فصل بهار تقسیم شود، تورم تولید فصلی این گروه حاصل می‌شود.

مرکز آمار در گزارشات خود این نرخ را اعلام نکرده اما با استفاده از شاخص قیمتی که منتشر شده می‌توان به آن دست یافت. بر اساس محاسبات صورت گرفته، تورم تولید فصلی بخش کشاورزی در تابستان امسال ۶.۲ درصد برآورد شده است. این رقم در فصل قبل برابر با ۹.۰۳ درصد بوده است.