به گزارش اکوایران، گلدمن ساکس باور دارد که آخرین مرحله از کاهش تورم، سختی به‌خصوصی نخواهد داشت. نخست، اگرچه بهبود عرضه و تقاضا در بخش کالاها اکنون به میزان قابل توجهی محقق شده است، اما تأثیر آن بر روند کاهش تورم کالاهای اصلی هنوز هم مشاهده می‌شود و این روند احتمالا در بیشتر ماه‌های ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت (نمودار ۶).
نمودار 6

دوم اینکه تورم مسکن باید به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند. این مسئله در اقتصادهای دارای بازار توسعه‌یافته نیز مشاهده می‌شود، اما میزان تأثیرات آن در منطقه یورو و بریتانیا که مسکن مالکان از تورم مستثنی شده است،‌ کمتر بوده است (نمودار ۷).
نمودار 7

سوم و مهم‌تر از همه و همانطور که در نمودار ۸ مشاهده می‎‌شود، توازن عرضه و تقاضا در بازار کار به روند بهبود خود ادامه می‌دهد. نمودار سمت چپ نشان می‌دهد که شکاف میان مشاغل و کارکنان – که از طریق میزان فرصت‎های شغلی منهای افراد بدون شغل به دست می‎‌آید – در تمام کشورها در حال کاهش است.

چشم‌انداز اقتصاد جهان (قسمت اول)؛ مقاومت شگفت‌‌انگیز اقتصاد جهانی

با این حال و در واقعیت، بهبودی بازار کار عمدتاً به شکلی مطلوب اتفاق افتاده است، به این معنی که فرصت‌های شغلی تازه بدون افزایش بیکاری کاهش یافته است. همانطور که در نمودار سمت راست مشاهده می‌شود، این اتفاق با بازگشت «منحنی بوریج» (Beveridge curve) به موقعیت قبل از همه‌گیری نشان داده می‌شود و حاکی از آن است که بازار کار بدون ایجاد افزایش قابل توجه بیکاری در حال متعادل شدن است. این به عنوان یک تحول مثبت تلقی می‌شود.

تغییرات تدریجی در بازار کار احتمالاً بدون ایجاد مشکل زیاد ادامه می‌یابد. این به این دلیل است که در مقایسه با آنچه که بر اساس عوامل اقتصادی انتظار می‌رود، هنوز فرصت‌های شغلی زیادی وجود دارد، بنابراین هنوز فرصت برای ادامه بهبود بازار کار در دسترس است. همچنین ممکن است لازم نباشد بازار کار دقیقاً به وضعیت قبل از همه‌گیری بازگردد، به خصوص که تورم در آن زمان کمتر از حد مطلوب بود.
نمودار 8

به دلیل بهبود بازار کار و کاهش کلی تورم، تعجب‌آور نیست که روند کاهش میزان رشد دستمزد آغاز شده باشد و به سطوح مطابق با اهداف نزدیک شود (نمودار ۹). از آنجایی که انتظارات تورمی به شکل عمومی باثبات هستند، بعید است که تأثیرات منفی قابل توجهی از افزایش اولیه نرخ تورم بر اقتصاد به وجود آید.

نمودار 9

انتظار می‎رود روند کاهش تورم که از سال گذشته میلادی آغاز شده، ادامه پیدا کند. پیش‌بینی می‎شود تورم هسته از نرخ کنونی ۳ درصدی به ۲ تا ۲/۵ درصد کاهش پیدا کند که مطابق با اهداف تورمی اکثر بانک‌های مرکزی کشورهای دارای بازار توسعه‌یافته تا پایان سال ۲۰۲۴ است (نمودار ۱۰). اقتصاددانان گلدمن ساکس حتی باور دارند که این ریسک وجود دارد اهداف تورمی زودتر از موعد به دست آیند.

نمودار 10