به گزارش اکوایران، صنعت یکی از مهمترین بخش‌های یک اقتصاد است که همواره میزان تولید، فروش و قیمت محصولات آن برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت است.

به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت ماهانه گزارشی را از «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران» منتشر می‌کند. در این گزارش بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از بخش‌های مورد بررسی این گزارش بخش صنعت و معدن است. این گزارش از آمارهای شرکت‌های صنعتی در بورس در جهت ایجاد شاخصی برای تولید، فروش و قیمت محصولات در این بخش استفاده می‌کند.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های مربوط به تولید، فروش و قیمت محصولات را به تفکیک ۱۵ فعالیت صنعتی اصلی نیز منتشر می‌کند.

همانطور که گفته شد یکی از شاخص‌هایی که در این گزارش مطرح می‌شود شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی است. تغییرات این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصولات در  فعالیت‌های مختلف صنعتی چه میزان تغییرات داشته است. در این گزارش برای ارائه میزان تغییرات این شاخص از رشد ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه استفاده می‌شود.

کاهش رشد قیمت محصولات صنعتی در مهر ماه امسال

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران»  در مهرماه ۱۴۰۲، این شاخص نشان می‌دهد قیمت محصولات صنعتی بورسی نسبت به ماه گذشته یک درصد رشد داشته است. رشد ماهانه در مهر امسال نسبت شهریور ماه را تجربه کرده است.

بررسی رشد سالانه شاخص قیمت شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد رشد سالانه این متغیر از مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا کنون روند نزولی داشته است. طبق این آمارها رشد سالانه قیمت محصولات صنعتی در مهرماه به ۲۶.۴ درصد رسیده که نسبت به رشد ماهانه این قیمت در شهریور سال جاری ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی می‌توان گفت میانگین شاخص قیمت محصولات صنعتی در ۱۲ ماه منتهی به مهر  امسال نسبت به میانگین شاخص قیمت در مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۴ درصد رشد را تجربه کرده است.

رشد نقطه به نقطه این شاخص در مهرماه سال جاری یا به عبارتی تغییرات قیمت محصولات صنعتی در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته نشان می‌دهد این رشد نسبت به شهریور ماه امسال کاهش یافته است. رشد نقطه به نقطه این شاخص در شهریور ماه امسال ۲۴.۹ درصد بوده که با کاهش ۰.۹ واحد درصدی در مهرماه سال جاری به ۲۴ درصد رسیده است. بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که روند رشد نقطه‌ای این شاخص از بهار سال ۱۴۰۰ سیر نزولی به خود گرفته و همچنان سیر نزولی خود را ادامه می‌دهد.

020821