به گزارش اکوایران؛ در خصوص ریاست اتاق بازرگانی تا انتخابات میان دوره‌ای اتاق که احتمالا تکلیف آن تا نیمه بهمن ماه مشخص شد دو سناریو مطرح است. برخی معتقدند تا برگزاری انتخابات جدید، ریاست اتاق بازرگانی باید توسط نواب هیات رییسه صورت گیرد و برخی دیگر بر این نکته اشاره می‌کنند که تا زمان برگزاری انتخابات حسین سلاح‌ورزی همچنان باید ریاست اتاق را برعهده داشته باشد. با توجه به حضور سلاح‌ورزی در همایش روز ملی کیفیت می‌توان گفت سناریو دوم فعلا در اتاق در حال اجرا است.

حسین سلاح‌ورزی در همایش روز ملی کیفیت به این نکته اشاره کرد که برای حضور در ارزش اقتصاد بین‌المللی، راهی جز ارتقای کیفیت تولید رقابت‌پذیر نداریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به سهم کمتر از نیم درصدی ایران از اقتصاد جهانی، گفت: برای حضور در ارزش اقتصاد بین‌المللی، راهی جز ارتقای کیفیت تولید رقابت‌پذیر نداریم.

 به گفته سلاح‌ورزی، اگر بخواهیم در زنجیره ارزش اقتصاد بین‌المللی حضور موثرتری داشته باشیم، هیچ راهی به جز این نداریم که ارتقای کیفیت تولید رقابت‌پذیر را به صورت جدی دنبال کنیم.

او در ادامه به این نکته اشاره کرد که وقتی می‌بینیم که ۶۷ درصد ارزش افزوده جهانی فقط به کشورهای عضو OECD (کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، ۹ درصد به چین، ۱۱ درصد به کشورهای تازه صنعتی شده و ۱۲ درصد به بقیه کشورها تعلق دارد، اهمیت موضوع کیفیت در تولید دوچندان می‌شود.

او با اشاره به شعار جهانی «کیفیت؛ دسترسی به ظرفیت رقابتی» در سال جاری، گفت: متأسفانه درشان کشوری مثل ایران نیست که با برخورداری از منابع طبیعی و انسانی و همین‌طور برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، سهم کمتر از نیم درصدی از اقتصاد جهانی داشته باشد.

سلاح ورزی، تأکید کرد: نه تنها مسئله امروز اقتصاد ایران بلکه مسئله ۱۰ سال آینده اقتصاد کشور، تولید رقابت‌پذیر است و این امر به جز از طریق افزایش کیفیت محقق نخواهد شد.

او با تأکید بر نقش انجمن مدیریت کیفیت ایران به عنوان پرچم‌دار توسعه فرهنگ کیفیت، در افزایش سطح تولید رقابت‌پذیر، افزود: کیفیت یک دستاورد یک‌شبه و ناگهانی نیست و در یک فرایند مستمر از طریق یادگیری در سطح فردی؛ بنگاهی و صنعتی محقق می‌شود.

سلاح ورزی، گفت: بهبود کیفیت در سطح بنگاه‌های اقتصادی ایران علاوه بر اینکه به مدیران سختگیر و دقیق نیاز دارد حتماً به کارکنانی هم نیاز دارد که انگیزه کافی برای یادگیری دانش و مهارت داشته باشند. این میسر نمی‌شود مگر اینکه در سطح کارکنان هم فضای ذهنی مادی و معنوی متناسبی داشته باشیم. اما متأسفانه این روزها وجود تورم این امکان را از جامعه نیروی کار ما سلب کرده است.