IMG_20231112_231826_708

دولت در انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه با دیگر دولت‌ها، باید تلاش کند تا شروط لازم برای مقابله با تحریم‌ها در قلمروی این دولت‌ها لحاظ شود

IMG_20231112_231826_705

مسئولان، مدیران و مستخدمان دستگاه‌های اجرایی که تحریم‌ها را در داخل کشور ترتیب اثر دهند، مجازات می­شوند

IMG_20231112_231826_829

دستگاه‌هایی که به دلیل تحریم‌ها متضرر شده‌اند، موظفند گزارش ضرر و زیان را به همراه مستندات به کارگروه اعلام کنند تا تصمیمات لازم همچون جبران ضرر و زیان اتخاذ شود.

IMG_20231112_231831_933

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند موارد حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریم‌ها را در حوزه مسئولیت خود شناسایی و به کارگروه جهت پیگیری از مراجع حقوقی بین‌ا‌لمللی گزارش کنند.

IMG_20231112_231838_929

دستگاه‌های اجرایی موظفند با همکاری وزارت خارجه برای کمک به اتباع ایرانی و غیرایرانی که به دلیل فعالیت‌ در خنثی‌سازی تحریم‌ها محبوس شده یا تحت تعقیب هستند، اقدام کنند.

IMG_20231112_231838_993

افرادی که در فهرست تحریمی ایران قرار می‌گیرند، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی همچون ممنوعیت ورود به هر نوع روابط قراردادی، توقف وجوه، ضبط و مصادره اموال و ممنوعیت صدور روادید برای ورود به ایران، خواهند داشت.

IMG_20231112_231844_289

صندوقی برای جبران خسارت اشخاص خسارت‌دیده از تحریم تشکیل می­شود. منابع صندوق از کمک‌های قانونی، اموال و منابع مالی افرادی که در فهرست تحریمی ایران هستند، تامین می‌شود.

IMG_20231112_231843_816

برای کاهش هزینه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها و حفاظت بهتر از افراد و شرکت‌های فعال، یکی از مناطق آزاد به انتخاب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، به عنوان منطقه آزاد بانکی برای انجام بانکداری فراساحلی تعیین خواهد شد.

IMG_20231112_231844_147