به گزارش اکوایران؛ داده‌های اعلام شده از سوی (ایمیدرو) نشان می‌دهد شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای فروردین تا پایان مهر، ۳۵ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۴۶ تن محصول به ارزش ۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون و ۷۹۶ هزار دلار صادر کرده‌اند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۶ میلیون و ۳۰ هزار و ۵۳ تن به لحاظ حجم و ۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون و ۴۰۲ هزار دلار به لحاظ ارزشی بیشتر بوده است.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از مجموع «صادرات محصولات معدنی» در بازه زمانی مورد بررسی ۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۷۸۷ تن به ارزش ۳ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۸۲۰ هزار دلار «محصولات زنجیره فولاد» صادر شده است. حجم صادرات مس و محصولات پایین دستی هم در این مدت ۱۷۵ هزار و و ۲۴۷ تن به ارزش ۸۵۴ میلیون و ۸۷ هزار دلار بوده و در این مدت ۲۲۱ هزار و ۹۳۶ تن به ارزش ۵۰۳ میلیون و ۲۰۷ هزار دلار صادرات «زنجیره آلومینیوم و محصولات آن» ثبت شده است.

از سوی دیگر صادرات «محصولات زنجیره روی» هم در این مدت برابر با ۲۳۸ هزار و ۹۹۲ تن به ارزش ۳۲۷ میلیون و ۵۰۴ هزار دلار بوده است.

براساس داده‌های اعلام شده بخش دیگری از صادرات صورت گرفته در مدت زمان یاد شده شامل ۸ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۵۷۳ تن «محصولات زنجیره سیمان» به ارزش ۲۱۹ میلیون و ۵۴۹ هزار دلار و ۳۵۷۳ تن زنجیره مولیبدن به ارزش ۹۶ میلیون و ۸۱ هزار دلار بوده است.

 از سوی دیگر در این مدت۴۲ هزار و ۳۲۲ تن «انواع فرو» به ارزش ۸۳ میلیون و ۲۴ هزار دلار و ۴۳ هزار و ۷۰ تن« زنجیره سرب» به ارزش ۵۰ میلیون و ۹۲۵ هزار دلار صادرات صورت گرفته است. صادرات «محصولات زنجیره کروم» هم ۱۱۷هزار و ۸۷ تن به ارزش ۲۰ میلیون و ۴۳۴ هزار دلار بوده است.