علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این قسمت از مارکت تایمز به بررسی داده‌های منتشر شده از اقتصاد اروپا و علت کاهش ارزش یورو می‌پردازد.