به گزارش اکوایران؛ براساس گزارش کمیسیون صنایع غذایی ایران سهم صادرات این صنعت نسبت به کل صادرات غیرنفتی کشور از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ از ۵.۸ به ۳.۶ درصد کاهش داشته است، روندی که در ۵ ماه نخست سال جاری مجدد شکل افزایشی به خود گرفت و به ۴.۵ درصد رسید. با توجه به روند صادرات این بخش در بازه زمانی مورد بررسی می‌توان گفت میانگین سهم ارزش صادرات صنایع غذایی در مدت زمان مذکور حدود ۵.۵ درصد صادرات غیرنفتی بوده است.

فعالان این بخش معتقدند عمده دلیل کاهش سهم ارزش صادرات صنایع غذایی در بازه زمانی مورد بررسی ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییراتی است که در بازار ارز رخ داده است. به گفته فعالان این بخش بعد از اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی، مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، آمار صادرات از منظر ارزشی کاهش پیدا کرده که در اصل می‌توان گفت این کاهش ناشی از واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی بوده است.

براساس داده‌های اعلام شده از سوی گمرک علاوه بر نوسان ارزشی صادرات صنایع غذایی این بخش به لحاظ وزنی نیز در ۶ سال و نیم مورد بررسی نوسان بسیاری داشته و در سال ۱۳۹۹ روند پلکانی رشد این بخش قطع شد.

در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ سهم‌بری ارزشی صادرات صنایع غذایی از ارزش صادرات غیر نفتی با نوساناتی کاهشی همراه بوده و از ۱.۲۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱.۳۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ رسید و سهم ارزش صادرات صنایع غذایی از ارزش صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۲ حدود ۱.۴۲ درصد بوده است.

از سوی دیگر براساس ارزیابی‌ها میانگین سهم ارزشی صادرات صنایع غذایی در بازه زمانی مذکور حدود ۱.۶ درصد صادرات غیر نفتی بوده است.

photo_۲۰۲۳-۰۹-۱۸_۱۶-۵۲-۲۱

ارزش صادرات صنایع غذایی

براساس داده‌های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، سهم ارزش صادرات صنایع غذایی در سال ۱۳۹۶ در حدود ۵.۸ درصد برآورد شده که این حجم در سال ۱۳۹۷ با کمی افزایش به ۶.۲ درصد رسید. روندی که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیشترین رشد را تجربه کرد و به ۷.۵ درصد رسید. اما این رشد در سال ۱۳۹۹ قطع شد و از سال ۱۴۰۰ شاهد ریزش ارزش صادرات صنایع غذایی بودیم. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در این سال مجدد شاهد نوسانی شدن سهم ارزش صادرات صنایع غذایی بودیم و در این سال ارزش صادرات این بخش به به ۳.۴ درصد رسید، روندی که با رشد اندک در سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسید و در نیمه سال جاری هم به ۴.۵ درصد مجدد شکل افزایشی را تجربه کرد.

photo_۲۰۲۳-۰۹-۱۸_۱۶-۵۲-۲۲

سهم وزن صادرات صنایع غذایی

روند سهم وزن صادرت صنایع غذایی هم مانند سهم ارزشی در بازه زمانی مورد بررسی شکلی نوسانی داشته بطوریکه در سال ۱۳۹۶ سهم وزن صادرات صنایع غذایی از ۱.۲ درصد با رشد پلکانی به ۲.۴ در سال ۱۳۹۹ رسید و مجدد این روند از سال ۱۴۰۰ شکل کاهشی به خود گرفت و به ۱.۴ رسید.