مسعود ستایشی در این رابطه گفت: بارها گفتیم رمز موفقیت ما بر اجرای دقیق قانون است و اگر قانون را فصل الخطاب بدانیم و آن را دقیق انجام دهیم، نبایستی مشکلاتی داشته باشیم‌.

ستایشی افزود: اما زمانی هم هست که این مشکل حل نمی‌شود و رفع اختلاف انجام نمی‌شود که دستگاه قضایی در حدود صلاحیتی که قانونگذار به واحد‌های قضایی مربوطه داده اسباب دعوا حق دارند نسبت به موضوع نزاع ورود و طرح دعوا کنند؛ ماهم تکلیف داریم به موجب قانون اساسی مطابق قانون به آن رسیدگی کنیم و انشاالله در حوزه اجرایی حل و‌ فصل شود و سمت ما نیایند اما اگر طرح دعوا شود تکلیف داریم رسیدگی کنیم.