تهران در ۲۴ ساعت گذشته با ثبت شاخص ۶۸ کیفیت هوای قابل قبول را تجربه کرد و امروز- سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه- با ثبت شاخص ۵۰ کیفیت هوا پاک اعلام شده است.

در حال حاضر کیفیت هوا در ایستگاه های شهرداری منطقه ۱۹ و پاسداران(منطقه ۳) ناسالم برای گروه های حساس است و ایستگاه شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۱۷ آلوده‌ترین هوا را دارد؛ علاوه بر این در ۹ ایستگاه وضعیت هوای قابل قبول ثبت شده و در ۲۰ ایستگاه شاهد وضعیت هوای پاک هستیم که ایستگاه سوهانک در منطقه یک با شاخص ۲۶ بهترین کیفیت را دارد. 

از ابتدای سال تا امروز ۸ روز پاک، ۱۷۴ روز قابل قبول، ۵۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۶ روز ناسالم در روزشمار شاخص آلودگی هوای پایتخت به ثبت رسیده است.