به گزارش اکوایران، در برنامه متراژ این هفته روند دو ساله قیمت اوراق تسه (حق تقدم تسهیلات مسکن) بررسی شد.

اوراق تسه که مدت‌ها به عنوان یک راهکار میانبر خرید ملک ایفای نقش می‌کرد اکنون به گفته خیلی از کارشناسان، این نقش خود را از دست داده است.  از سال ۱۴۰۰ که وام خرید مسکن از محل خرید اوراق تسه ۲۸۰ میلیون تومان بود تا امسال که سقف این وام به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافت

در بخش مصاحبه متراژ نیز محمدحسن علمداری عضو پیشین هیات مدیره بانک مسکن معتقد است تسه که مسیر میانبر خرید ملک بود، تخریب شده است.