بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران وزارت صمت برای تحقق این هدف‌گذاری، کار سختی را در پیش دارند.