به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی گزارش تعداد و مبالغ تراکنش‌های بانکی مربوط به بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در این گزارش این شاخص‌ها به تفکیک خودپردازها و پایانه‌های‌ شعب گزارش شده‌اند. منظور از پایانه‌های شعب پایگاه‌های تراکنش در داخل شعبات بانک‌هاست. در حالی که خودپردازها لزوما در داخل بانک‌ها مستقر نیستند. به گزارش این سازمان در خرداد ماه سال جاری به تعداد ۵۲۲ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۶۸۵ تراکنش از طریق خودپردازها یا پایانه‌های شعب صورت گرفته که مبلغ کل آن‌ها بالغ بر ۷۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است. 

 آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع «تعداد تراکنش‌ها» در خودپردازها و پایانه‌های شعب در سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد اندکی داشته است.

عمده‌ تعداد تراکنش‌ها از طریق خودپردازها

 در سه ماهه اول سال جاری ۱ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۵۸۳ تراکنش انجام شده است. تعداد تراکنش‌ها در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نیز برابر با ۱ میلیارد و ۵۲۱ هزار و ۲۲۴ هزار و ۳۷۶ بود. بنابراین تعداد تراکنش‌ها در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۲۲ درصد افزایش یافته و تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.

 در این میان تعداد یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۳۴۳ تراکنش یعنی ۹۶ درصد از کل تراکنش‌ها در تابستان ۱۴۰۲ از طریق خودپردازها و ۶۱ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۴۰ تراکنش یعنی ۴ درصد از کل تراکنش‌ها در این فصل از طریق پایانه‌های شعب بوده است. به عبارتی عمده‌ی تراکنش‌ها از طریق خودپردازها انجام شده است. 

مقایسه این آمار به تفکیک خودپرداز و پایانه شعب نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌ در پایانه‌های شعب ۱.۱ درصد در این مدت کاهش یافته و در خودپرداز ها ۰.۳ درصد بیشتر شده است. در ادامه بررسی های آماری نشان می دهد با وجود رشد اندک تعداد تراکنش‌ها مجموع مبالغ آن‌ها در این مدت رشد قابل توجهی داشته است.

020825

رشد مبالغ تراکنش‌های بانکی در یک سال اخیر

 مبلغ کل تراکنش‌های انجام شده در بهار ۱۴۰۲ برابر با ۲ هزار و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این مبلغ در مدت مشابه سال قبل برابر یک هزار و ۷۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین مجموع مبالغ تراکنش‌ها در این یک سال ۲۸ درصد افزایش یافته است.

 در این مدت ۲۳ درصد از رشد مبالغ برابر با هزار و ۲۶۹ هزار میلیارد تومان مربوط به خودپردازها و ۳۶ درصد آن برابر با ۹۰۶ هزار میلیارد تومان نیز در پایان شعب به ثبت رسیده است. 

 همچنین بررسی مبالغ تراکنش به تفکیک خودپردازها و پایانه‌های شعب نشان می‌‌دهد که در بهار ۱۴۰۲ سهم خودپردازها از کل مبالغ تراکنش‌ها ۵۸ درصد و سهم پایانه‌های شعب ۴۲ درصد بوده است. به عبارتی سطح مبالغ جابجا شده در پایانه شعب بسیار بالا بوده که البته با توجه به محدودیت و سقف تراکنش ها در خود پردازها قابل توجیه است.

 به طور کلی رشد چشم‌گیر مبالغ تراکنش‌ها در مقابل رشد ناچیز تعداد آن‌ها حاکی از این است که در این مدت مبالغ بزرگ‌تری در تراکنش‌های کمتر جابجا شده است. به اعتقاد برخی رشد ۲۸ درصدی ارزش تراکنش های بانکی در کنار رشد ناچیز تعداد تراکنش ها می تواند در ادامه رشد تورم باشد  

020825