همه نوشته‌های برچسب 'تشکل گرایی'

2620

افق روشن «تشکل‌گرایی»

: محسن خلیلی عراقی رییس کنفدراسیون صنعت : تجارب تاریخی درس آموزند و راهگشا. درس‌ها و راه‌هایی که اگرچه …