درباره ما

هدف پایگاه اینترنتی افقِ اقتصاد به‌عنوان عرصه نویسندگان بخش‌های اقتصادی رسانه‌های فارسی‌زبان داخل کشور، جلب تمرکز و توجه رسانه‌ها و نویسندگان آنها به مسائل اصلی و عمده در اقتصاد ایران است. این پایگاه همچنین با ارائه اخبار، رخدادها و تصمیم‌های تأثیرگذار، تفسیرهای به‌روز و روشنگر نویسندگان اقتصاد و اقتصاددانان فعال در رسانه‌ها و کنکاش پیرامون رویکردهای نویسندگان اقتصادی نسبت به مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران، در جهت افزایش تأثیر ژورنالیسم اقتصادی بر سطح آگاهی و حضور ذهن فعالان اقتصادی و به‌ویژه صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کوچک فعالیت می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی در شرایط ناروشن مجبور به رفتارهای واکنشی و انفعالی‌اند و در میانه دریایی از اطلاعات و اخبار و تفسیرهای بی‌تأثیر بر فعالیت خود، صرفا با دستیابی به اطلاعات مناسب و هدفمند و بهنگام می‌توانند از کمک ژورنالیسم اقتصادی برای راهجویی و افق‌بینی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار شوند. دیگر هدف افقِ اقتصاد، پیگیری و انعکاس فعالیت‌های ترویجی و تحقیقی بخش خصوصی و اقداماتی است که این بخش و تشکل‌های آن در راستای افزایش نقش و سهم خود در اقتصاد کشور انجام می‌دهند.

تلفیق اهداف فوق، در قالب «ارائه الگوهای خبررسانی و تحلیل به خبرنگاران اقتصادی، اطلاع‌رسانی هدفمند به کنشگران در بنگاه‌های اقتصادی و متکی ساختن بخش خصوصی به نفوذ ناشی از قدرت ‌بخش» تعریف می‌شود.

پایگاه افق اقتصاد وابسته به گروه مطبوعاتی نشریران (موسسه فرهنگی قلمرو نشریران) به مدیرمسئولی محسن اشرفی است.