کتابخانه

رکود تورمی در ایران : نظم های آماری و عوامل آن

574603-measuring-tape-over-money-budgeting-measure-money-tight-budget-rolled-tape-on-its-side
مطلب زیر از مقاله ی سیاست گذارانه ی « رکود تورمی در ایران : نظم های آماری و عوامل آن » منتشر شده در پورتال «پژوهشکده ی پولی و مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران » انتخاب شده  است. فایل کامل آن را می توان در نشانی آمده در زیر «چکیده» یافت و پیاده کرد.  این مطلب با بیانی دقیق و کارشناسانه تأثیر سیاست های پولی و مالی بر  وضعیت رکود تورمی که در حال حاضر دامنگیر کشور است و  علل و عوامل و فراز و فرودهای آن را توضیح می دهد.

:: چکیده ::

شواهد آماری مربوط به رکود تورمی سالهای ۱۳۹۰ تا  ۱۳۹۲ نشان می دهند اقتصاد ایران در سالهای اخیر سه فاز متفاوت را طی کرده است. فاز تحریم، فاز بحران و فاز عبور از بحران. در فاز اول، تحریمهای مختلف از طریق سازوکار شوک منفی عرضه بر اقتصاد اثر گذاشته اند. به رغم ماهیت پایدار این شوک ها، آحاد اقتصادی و بخصوص سیاستگذاران، تحریم را امری گذرا و غیرمؤثر تلقی کردند و بر همین اساس، به منظور خروج از رکود، سیاستهای کوتاه مدت در پیش گرفتند. در نتیجه، فاز اول با سیاستهای انبساطی شدید پولی و مالی و در نتیجه رشد اقتصادی همراه بوده است. در این بازه زمانی به رغم سیاست های انبساطی پولی، نرخ تورم، با استفاده از لنگر ارزی، پایین نگه داشته شد. در عین حال، به مرور، ماهیت شوک های ناشی از تحریم آشکار شد. این شوک ها علاوه بر شوک منفی عرضه به شوک منفی تجاری نیز گسترش یافتند. در نتیجه در پاییز ۱۳۹۰ با معرفی تحریم های جدید مالی و مبادلاتی و افزایش ناگهانی نرخ ارز، اقتصاد وارد فاز بحران شد. به دلیل جابه جایی در روند رشد اقتصادی و افزایش همزمان نااطمینانی، میزان ذخیره احتیاطی (به طور خاص به صورت تقاضا برای ارز خارجی ) افزایش یافت، مصرف طی چهار فصل روند نزولی یافت و روند انباشت سرمایه به شدت کاهشی بود. فاز عبور از بحران نیز با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آغاز شد که تورم کاهش چشمگیری یافت و انقباض بیشتر اقتصاد کند شد. این مقاله نشان می دهد: ۱) اشتباه های سیاستگذاری و بخصوص سیاست های کج دار و مریز در زمان شوک منفی عرضه و تلقی غلط از ماهیت شوک می تواند به تعمیق بحران منجر شود. ۲) به دلیل شوک پایدار عرضه، اقتصاد در شرایط فعلی دارای شکاف تولیدی نیست که نیازی به افزایش تقاضای بازار داخلی باشد بلکه اقتصاد در مسیر جدیدی قرار گرفته است. ۳) شوک تحریم بر کالاهای سرمایه ای تأثیر بیشتری داشته که بهره وری و تولید را در بلندمدت متأثر می سازد.

تهیه کنندگان: :: محمدحسین رحمتی  ::  سیدعلی مدنی زاده  ::  فاطمه نجفی :

نسخه ی کامل را اینجا ببینید

۹۳/۹/۱۹