رسانه‌کاران

دانشگاه کلمبیا پولیتزر روزنامه نگاری را به ژورنالیسم تحقیقی داد

ICIJ-top-investigators

دانشگاه کلمبیا اعلام کرد جایزه پولیتزر امسال را به انجام دهندگان تحقیقات اسناد پاناما اعطا کرد.

کمیته انتخاب برندگان پولیتزردر حوزه روزنامه نگاری تحقیق یک ساله اسناد پاناما را “همکاری بیش از ۳۰۰ روزنامه نگار در شش کشور برای افشای ساختار پنهان بهشت های مالیاتی جهان” توصیف کرده است. این تازه  و بزرگترین جایزه برای این تلاش بین المللی کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی  و تعدادی از نشریات معتبر جهان است.

تحقیقات موسوم به اسناد پاناما، عملیات پولشویی شرکت های مرتبط با ۱۴۰ سیاستمدار ارشد در ۵۰ کشور _ شامل ۱۴ سیاستمرد هم اکتون در قدرت _ را موردواکاوی قرار میداد و اقدامات موسسات بزرگ بانکی، پرداخت رشوه های بین المللی و انتقالات مربوط به افراد منتفع از عملیات نظامی در خاور میانه را افشا کرد.

در جریان این تحقیق روزنامه زود دویچه زایتونگ که ۱۱/۵ میلیون سند پاناما را ازیک منبع ناشناس در یافت کرده بود انها را با کنسرسیوم بین المللی روز نامه نگاران تحقیقی در میان گذاشت و این اسناد در مجموع با یکصد رسانه در میان گذاشته شد تا کار تحقیق آسان شود. دو ژورنالیست المانی به نام فردریک اوبر مایر و باستین اوبرمایر همراه با ژرارد ریل مدیر کنسرسیوم این افتخار را داشتند که به نمایندگی از ژورنالیستهای در گیر در این تحقیق جایزه را دریافت کنند.