خبر

روزنامه‌نگار آمریکایی در چشم ترامپ حزب مخالف(Oposition Party) است

trumpmedia

افق اقتصاد – به حداقل شش ماه گذشته که نگاه میکنیم، عمده ترین عامل شناساندن خط مشی ترامپ به جامعه ایالات متحده و مردم جهان را روزنامه نگاران می یابیم. او و مسئولان خبری اش به طور دائم توسط رسانه ها مانیتور شده اند و نتیجه آن افزایش حساسیت مردم در مورد حرفها و عمل او بوده است. اینکه اوبالاخره و علیرغم موقعیت ضعیفش به ریاست جمهوری رسید نافی گفته فوق نیست و دلایل دیگری دارد. اثر عملکرد رسانه ها را باید در موقعیت ترامپ در هنگام ورود به کاخ سفید جستجو کرد: دارای کمترین میزان محبوبیت مردمی نسبت به روسای جمهوری سابق، و البته پس از آن ماجراهایی که یکی پس از دیگری رخ داد. اطلاع رسانی و نقد برنامه ها وفرامین غیر عادی اش، از پیش از انتخاب، تا این روزها که ماجرای ویزا در جریان است. روزنامه نگاران حتی قبل از قضات امریکا ترامپ را با دشواری روبرو ساختند.

ترامپ به مطبوعات عنوان حزب مخالف داده است. علت روشنی دارد: غیر از جمهوری خواهان که اکثریت آنها در مقابل او وا داده اند، دمکراتها نیز به بی عملی ناشی از مات شدگی  در انتخابات و از دست دادن اکثریت در نهاد قانونگذاری دچار شده اند و فقط روزنامه نگاران بوده اند که نقد پیگیرانه از ترامپ را با وجود تهدیدهایی که در افق دیده شده ادامه داده اند. وابستگان ترامپ با عباراتی نامعمول مثل «فعلا خفه شوید» و خودش با دستورهایی مثل این مرد را از جلسه مطبوعاتی بیرون بیندازید که با معیارهای امریکایی فاصله نجومی دارد رفتار کرده اند. روزنامه نگاران عقب ننشسته اند و حتی در رسانه های کاملا راستگرا  مثل فاکس نیوز با او به مخالفت بر خاسته اند. جالب است که نخستین درگیری جدی ترامپ با یک روزنامه نگار در جریان انتخابات در یکی از همین رسانه های همسو رخ داد .جایی که زیر فشار پرسشهایش به او گفت که مسایل جنسی زنانه اش باعث میشود این پرسشها را بکند.

شک نیست که فعلا نیروهای در حال مقاومت در برابر ترامپ نهادهای مردمی در جامعه متکثر و نهادهای حقوقی حاصل تفکیک قوا یعنی  قضات هستند، اما نکته این است که قدرت تاثیر هر دو مورد را رسانه ها افزایش میدهند. جهت‌دهی به تحرک اجتماعی نیز عمدتا از طریق رسانه ها صورت میگیرد. از سوی دیگر تحرک گروه های اجتماعی و قضات واکنشی است ، یعنی در مقابل اعمال ترامپ عمل میکنند ولی روزنامه نگاران به محض احساس وجود یک برنامه در ذهن یا محافل مرتبط با یک سیاستمدار در مقابل آن واکنش نشان میدهند. تیم هادی ترامپ نیز این را به خوبی حس کرده است و حداقل فعلا تمر کز را روی حضور حداقلی ترامپ در مقابل رسانه ها گذاشته اند. اینکه او از طریق توئیت حرفهای خود را میزند، اتفاقی نیست.گذاشتن نام حزب مخالف روی روزنامه نگاران از این حکایت میکند که دولت ترامپ آنها را تا کنون عمده ترین نیروی مقابل خود یافته است. معنی این موقعیت ان است که در شرایط فقدان آزادی برای رسانه ها یا فقدان آنها، دولت ها از چه امتیاز و آوانتاژ مهمی برخوردارند و در مقابل، جامعه ای که به رسانه های آزاد دسترسی ندارد، از چه توان ارزشمندی برای مبارزه با نادانی، کجروی، فساد و زورگویی دولتها محروم شده است.

موقعیت توصیف شده نیز مثالی است از نیاز جامعه روزنامه نگاری ما به تلاش برای نفی وضع حاضر و حرکت به سوی باز کردن فضای حرفه ای.

دور است، ولی باید به سمت آن حرکت کرد.