نوشته‌های افق

جایگاه مردم ایران در جهان از نظر میزان ثروت

photo_2016-12-29_22-38-30

 

احسان اشرفی – افق اقتصاد:

تحلیل های جدید نشان می دهد اگر کل ثروت شما (شامل موجودی تمام حساب های بانکی، سرمایه گذاریها و ارزش املاک منهای بدهکاری ها) بیش از دو هزار و دویست و بیست دلار(هشت و نیم میلیون تومان به قیمت دلار ۳ هزار و هشتصد و پنجاه تومان در زمان انتشار گزارش) باشد شما از نیمی از جمعیت جهان ثروتمندترید.

بر اساس این تحلیل که توسط موسسه تحقیقاتی “کردیت سویس” انجام شده اگر کل سرمایه شما ۷۱ هزار و ۵۶۰ دلار معادل ۲۷۵ میلیون تومان باشد شما در شمار ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جهان قرار دارید و اگر ۷۴۴ هزار و ۴۰۰ دلار معادل دو میلیارد و هشتصد و شصت و پنج میلیون تومان سرمایه داشته باشید در شمار یک درصدی هستید که معترضین در بسیاری کشورهای جهان درحال شورش برضدشان هستند.

وضعیت ایران:

کردیت سوئیس در این گزارش برآوردی از ثروت(یا دارایی به مفهوم ملک، سهام، و مانند آنها) همه کشورهای جهان را منتشر کرد که در آن کل ثروت موجود در ایران ۲۱۹ میلیارد دلار و افزایش ثروت کشورمان در سال گذشته میلادی ۱۸۸ درصد تخمین زده شده است.

ایران در این گزارش در طبقه کشورهای با درآمد متوسط به پایین، با تولید ناخالص ملی سرانه ۱۰ هزار و ۶۹۳ دلار برای هر فرد بالغ در سال ۲۰۱۶ و دو هزار و ۸۵۲ دلار ثروت به ازای هر فرد بالغ در سال ۲۰۰۰ معرفی شده است که نشان دهنده تقریبا چهار برابر شدن ثروت موجود به نسبت جمعیت در کشور طی ۱۶ سال گذشته است.

بر اساس این گزارش در ایران به ازای هر فرد بالغ سه هزار و ۹۵۵ دلار ثروت وجود دارد و ۲۱۹ میلیارد دلار ثروت کلی کشور در سال ۲۰۱۶ معادل ۰٫۱ درصد از کل ثروت جهانی بوده است.

جمعیت ایران در این گزارش ۷۹ میلیون و ۸۹۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ برآورد شده که از میان آن ۵۵ میلیون و ۳۷۲ هزار نفر بالغ معرفی شده اند. ایران در این گزارش دارای اطلاعات ضعیف درباره آمار مربوط به محاسبات ثروت معرفی شده است

در این گزارش اطلاعات مربوط به ثروت در ایران از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۶ منتشر شده است که در اینجا دو نمونه را بررسی می کنیم.

در پایان سال ۲۰۰۰ تعداد افراد بالغ در ایران ۳۶ میلیون و ۴۴۲ هزار نفر تخمین زده شده بود که ۱٫۰ درصد از کل افراد بالغ جهان را تشکیل می دادند. کل ثروت ایران در آن سال ۱۰۴ میلیارد دلار برآورد شده بود که ۰٫۱ درصد از ثروت جهانی بود. بر این اساس دو هزار و ۸۵۲ دلار ثروت به ازای هر فرد بالغ در کشورمان وجود داشت که از میان آن ۷۹۸ دلار ثروت مالی و دو هزار و ۱۶۲ دلار ثروت غیر مالی بود. همچنین به ازای هر فرد بالغ ۱۰۸ دلار بدهی و ۹۳۶ دلار ثروت متوسط وجود داشت.

بر اساس این گزارش هم اکنون و تا اواسط سال ۲۰۱۶ تعداد افراد بالغ ایران به ۵۵ میلیون و ۳۷۲ نفر رسیده که ۱٫۱ درصد از کل افراد بالغ جهان را تشکیل می دهند. بر این اساس کشورمان هم اکنون ۲۱۹ میلیارد دلار ثروت دارد که همچنان ۰٫۱ درصد از کل ثروت جهانی است. در این گزارش ثروت ایران ۳ هزار و ۹۵۵ دلار به ازای هر فرد بالغ اعلام شده که هزار و ۴۰۵ دلار از آن ثروت مالی و سه هزار و ۶۸ دلار آن نیز ثروت غیر مالی است. همچنین به ازای هر فرد بالغ ۵۱۹ دلار بدهی و هزار و ۱۵۰ دلار ثروت متوسط وجود دارد.

جدول درصد ایرانی های بالغ به نسبت کل ثروت فردی به دلار(به ازای هر فرد بالغ و نه خانواده)

ایرانی های با ثروت زیر ۱۰ هزار دلار                           ۹۴٫۶  درصد

ایرانی های با ثروت بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار           ۵٫۰ درصد

ایرانی های با ثروت بین صد هزار تا یک میلیون دلار          ۰٫۳ درصد

ایرانی های با ثروت بیشتر از یک میلیون دلار                   ۰٫۰ درصد

درصد جینی(ضریب سنجش میزان نابرابری در توزیع ثروت)   ۷۷٫۹

 

نسبت جمعیت دهک های مختلف ثروت در ایران به کل جهان

جدول درآمدی دهک های مختلف، از دهک اول که بیش از ۳۰ دلار بدهی دارند تا دهک آخر که بیش از ۷۱ هزار دلار ثروت

درصد ایرانی ها از هریک از این دهک ها در جهان

میزان ثروت                                                درصد از جمعیت جهان

بیش از ۳۰ دلار یا ۱۱۴ هزار تومان بدهی درصد                           ۱٫۴

بین ۳۰ تا ۲۴۷ دلار یا ۱۱۴ تا ۹۴۰ هزار تومان                          ۱٫۵ 

بین ۲۴۸ تا ۶۰۲ دلار یا یک تا دو میلیون و ۲۸۰ هزار تومان            ۱٫۳

بین ۶۰۳ تا ۱۲۰۰ دلار یا دو میلیون و ۲۸۰ هزار تا چهار و نیم میلیون ۱٫۶

بین ۱۲۰۰ تا ۲۲۲۱ دلار یا چهار و نیم تا هشت و نیم میلیون              ۱٫۸

بین ۲۲۲۲ تا ۴۱۹۵ دلار یا هشت و نیم تا ۱۶ میلیون تومان              ۲٫۰

بین ۴۱۹۶ تا ۷۹۳۸ دلار یا ۱۶ تا ۳۰ میلیون تومان                       ۱٫۰

بین ۷۹۳۹ تا ۱۷۸۳۰ دلار یا ۳۰ میلیون تا ۶۸ میلیون تومان            ۰٫۴

بین ۱۷۸۳۱ تا ۷۱۵۵۹ دلار یا ۶۸ تا ۲۷۱ میلیون تومان                ۰٫۳

بیش از ۷۱۵۵۹ دلار یا ۲۷۱ میلیون تومان                                ۰٫۱

 

همچنین سهم ایران از یک درصد ثروتمندترین افراد جهان ۰٫۰ درصد برآورد شده است.

تعداد افراد حاضر در پایین ترین دهک ثروت در ایران هم ۱۴٫۲ میلیون نفر تخمین زده شده است.

وضعیت جهان:

در این تحقیق در میانه سال ۲۰۱۶ میزان داراییها، املاک  و سرمایه کل افراد جهان ۲۵۶ تریلیون دلار برآورد شده که ۳٫۴ برابر تولید ناخالص داخلی جهانی است. اگر کل این ثروت به طور برابر بین جمعیت ۷٫۴ میلیاردی جهان پخش شود همه افراد و حتی نوزادان نیز نفری ۳۴ هزار و ششصد دلار معادل ۱۳۳ میلیون تومان خواهند گرفت. اگر تنها بین افراد بالغ پخش شود نفری ۵۲ هزار و ۸۱۹ دلار معادل ۲۰۳ میلیون تومان.

با این وجود در واقعیت ۱۰ درصد پولدارترین افراد جهان ۸۹ درصد از این ثروت را در اختیار دارند.

 

لینک اصل گزارش در سایت کردیت سوئیس:

http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD6F2B43-B17B-345E-E20A1A254A3E24A5