خبر، کتابخانه

بانک مرکزی بانک هال را مجاز به ورود بازار ارز ازاد کرد

45136_480

افق اقتصادی – بانک مرکزی در تازه ترین گام خود برای حذف بازار دو گانه ارز  بانکها را مجاز به خرید و فروش ارز به نرخ ازاد و بخشنامه عملیاتی ان را صادر کرد .این بخشنامه نقش نظارتی  بانک مرکزی را تقویت و روند خارج کردن دولت را از اتخاذ تصمیمات نسنجیده در مسائل ارزی تسریع میکند. اخرین گام باقی مانده برای تنظیم طبیعی بازار ارزی کشور توقف عرضه ارز به نرخ کمتر از نرخ بازار توسط دولت از طریق شبکه بانکی است.

برای مشاهده گزارش بانک مرکزی اینجا را کلیک کنید.