کتابخانه

موقعیت کاهشی تورم ادامه مییابد؟

elPress139404101308311435739911ir3_414x290

مرکز آمار ایران با انتشار نرخ تورم در تیر ماه گرایش ایستایی این نرخ در محدوده پایین تر از ده درصد را آشکار کرد .بر اساس گزارش این مرکز نرخ تورم ماه تیر ۹و معادل نیم درصد پائین تر از نرخ تورم خرداد بوده است. خرداد اولین ماهی بود که طی آن نرخ تورم به پائین تر از ده رسید.
این تغییر،تداوم یک روند کاهنده سه ساله از نرخ ۳۶،۲درصدی در مهر ماه ۹۲ به این سو بوده است. علیرغم بروز مشکلات ثانویه ناشی از فشار دولت برای کاهش نرخ تورم،این روند کاهنده به عنوان کنترل کننده عمده ترین عامل بی قراری وبی توازنی اقتصاد مورد پشتیبانی اقتصاددانان کشور بوده است. برای دیدن گزارش به اینجا مراجعه کنید.