محضر اقتصاددانان

طرح‌های عمرانی، قربانی سوءمدیریت و سیاست‌زدگی

7

::‌ احسان سلطانی- پژوهشگر اقتصادی ::

هفته پیش، بودجه سال ۱۳۹۵ کشور از سوی دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، در مطلبی که در اختیار افق اقتصاد قرار داده است، بودجه طرح‌های عمرانی امسال و روند تغییرات حجم بودجه‌های عمرانی مصوب و تحقق یافته را طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بررسی کرده است. البته روند تغییرات تعدیل شده بودجه‌های عمرانی تحقق‌یافته، روند تغییرات نسبت بودجه‌های عمرانی مصوب و تحقق‌یافته به تولید ناخالص داخلی و … نیز مورد توجه وی قرار گرفته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که قصور دولت‌ها در بسیاری از امور ضروری و زیربنایی، بیش از آنکه به کمبود منابع مربوط شود، به عوامل مدیریتی و سیاسی مرتبط است. نبود مدیریت، قاطعیت و اراده لازم برای انجام صرفه‌جویی‌های لازم، طفره رفتن از پرداخت منابع مالی کشور به بخش‌های غیرلازم، معافیت سهمی از هزینه اداره کشور از بخش‌های بزرگی از اقتصاد (و به خصوص نامولد)، خسارات و لطمات قابل‌توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده و می‌کند.

برای خواندن جزئیات این گزارش فایل زیر را کلیک کنید.

Budjet (R1-) (1)

منبع: نویسنده

۱۳۹۴/۱۱/۰۳