کتابخانه

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

914013192195663

 

آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۳۵۵۱/ت۵۲۴۲۷هـ مورخ ۱۳۹۴٫۸٫۱۰ هیات وزیران، طی بخشنامه شماره ۶۰٫۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۴٫۸٫۱۸ مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی «تسهیلات ارزی» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

» اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منبع: بانک مرکزی 

۱۳۹۴/۰۸/۲۳