همه نوشته‌ها در 'محضر اقتصاددانان' اشتراک

نیروهای موثر بر نرخ ارز

::‌ دکتر حمید زمان‌زاده :: هم‌اکنون بازار ارز آبستن نیروهای متضادی است که هر یک نرخ ارز را به سویی …

16362

رشد اقتصادی، رکود و خودروسازی

:: احسان سلطانی، پژوهشگر :: چرخش در سیاست‌های خروج از رکود به نوعی پذیرش شکست محتوم رویکردها و اقدامات اقتصادی …

20110514_srd008

تکرار تجربه سقوط؟

:: علیرضا عبدالله زاده*:: این مقاله ضمن ترسیم مسیر یک بحران محتمل پولی در ایران، حاوی آموزه‌هایی درزمینه روابط بانکی …

سه غلط مصطلح در نظام بانکی

:: دکتر علی فرحبخش :: در سال‌های اخیر سه نقد اساسی بر موسسات پولی و مالی غیر بانکی وارد شده …

استفاده ابزاری از بنگاه‌ها

دکتر محمد طبیبیان در کشور ما در بسیارى موارد یک شکاف اساسى بین منافع بنگاه اقتصادى و منافع صاحبان …

پایان عصر توفان‌های ارزی

::  زهره هدایتی ::  بین انتظارات برخی فعالان بازار با اغلب اقتصاددانان اختلافی وجود دارد: گروه اول براساس تجربه‌های پیشین …

صفحه 2 از 812345...قبلی »